ผ้าม่านแบบรางโชว์

ผ้าม่านรางโชว์ติดตั้งที่คอนโดลา วี ออง โรส เพลส ทางลูกค้าเลือกติดผ้าโปร่งสีขาวเสริมอีก1ชั้นเพื่อให้บรรยากาศในห้องดูผ่อนคลาย ราวม่านแบบรางโชว์ที่ใช้เป็นชนิดรางเหล็กสีเงินเพิ่มควมสวยหรูให้กับตัวผ้าม่าน

ม่านจีบรางโชว์แบบ2ชั้น