งานติดผ้าม่านโดยใช้รางตัวเอ็ม

ผ้าม่านแบบจีบติดตั้งโดยใช้รางตัวเอ็มแบบสองชั้น(ผ้าโปร่งและผ้าทึบ) โดยติดผ้าทึบและผ้าโปร่งซ้อนไว้ด้วยกัน ในรูปเป็นหน้างานบ้านลูกค้าบริเวณห้องรับแขกของหมู่บ้าน นันทวัน ศรีนครินทร์ สำหรับหน้าต่างบานด้านข้างก็ใช้เป็นม่านแบบจีบสองชั้นเหมือนกับผ้าม่านบริเวณประตูใหญ่

ม่านจีบรางตัวเอ็มผ้าทึบและผ้าโปร่ง นันทวัน ศรีนครินทร์