ผ้าม่านจีบรางตัวเอ็มติดสองชั้นแบบมีผ้าโปร่ง งานติดตั้งที่ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ พัฒนาการ 44

ผลงานการติดตั้งผ้าม่านจีบรางตัวเอ็มสีขาวซึ่งเป็นรางระบบลูกล้อ(่มีล้อวิ่งอยู่ในตัวราง) ติดสองชั้นคู่กับผ้าโปร่งสีขาว ผลงานจากหน้างานจริงที่โครงการ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ พัฒนาการ 44

ผ้าม่านจีบรางตัวเอ็มติดสองชั้นแบบมีผ้าโปร่ง งานติดตั้งที่ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ พัฒนาการ 44 - 6372