ผ้าม่านสีเทาอ่อนแบบกันแสง คอนโดแอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค

ตัวอย่างงานติดผ้าม่านที่คอนโดแอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์คอีกงานหนึ่งที่ทางร้านผ้าม่านไทยได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปทำ เป็นผ้าม่านแบบจีบติดซ้อนสองชั้นกับผ้าโปร่ง สำหรับผ้าทึบทางลูกค้าเลือกใช้เป็นผ้าแบบกันแสงสีเทาอ่อนเพื่อไม่ให้บรรยากาศของห้องดูหนักเกินไป

ผ้าม่านจีบผ้าทึบแสงติดสองชั้นคู่กับผ้าโปร่งโดยใช้รางตัวเอ็ม คอนโดแอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค - 6600