ม่านทึบแสงสีเทาเข้มห้องรับแขก คอนโดแอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค

ผ้าม่านทึบสีเทาเข้มติดตั้งที่ห้องรับแขกโดยมีผ้าโปร่งสีขาวซ้อนอีกชั้น สีเข้มของตัวผ้าตัดกับสีผนังและผ้าโปร่งขาวทำให้ม่านดูโดดเด่นขึ้นมาก ระบบรางที่เลือกใช้เป็นรางระบบลูกล้อชนิดตัวเอ็มช่วยทำให้การเปิดปิดม่านทำได้คล่อยตัว จากรูปเป็นผลงานติดตั้งที่ห้องรับแขกของคอนโดแอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค

ผ้าม่านจีบผ้าทึบแสงติดสองชั้นคู่กับผ้าโปร่งโดยใช้รางตัวเอ็ม คอนโดแอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค - 6464