มู่ลี่ไม้รามินบริเวณเชิงบันไดทางขึ้น 2178

มู่ลี่ไม้รามินขนาดใบ50มิลลิเมตรปรับทิศทางของแสงด้วยระบบเชือกสองเส้น ติดตั้งที่เชิงบันไดทางขึ้นชั้น2ผลงาน ณ เดอะ เทอเรส

มู่ลี่ไม้รามินบริเวณเชิงบันไดทางขึ้น 2178