3179 มู่ลี่ไม้รามินสีTeak ติดตั้งกับหน้าต่างบานใหญ่

ตัวอย่างการติดตั้งมู่ลี่ไม้ขนาด50มม.สีTeak โดยไม้ที่ใช้เป็นไม้รามิน

3179 มู่ลี่ไม้รามินสีTeak ติดตั้งกับหน้าต่างบานใหญ่