4544 มู่ลี่ไม้ขนาด50มิลลิเมตร คอนโดไลฟ์ สุทธิสาร

ตัวอย่างงานติดมู่ลี่ไม้ขนาดใบ2นิ้วที่คอนโดไลฟ์ สุทธิสาร ใช้ระบบเชือกในการปรับใบ

4544 มู่ลี่ไม้ขนาด50มิลลิเมตร คอนโดไลฟ์ สุทธิสาร