มู่ลี่ไม้สีMagenta ติดที่ตำแหน่งประตู

มู่ลี่ไม้สามารถปรับมุมของใบเพื่อให้มองเห็นวิวภายนอกหรือรับแสงแดดได้โดยไม่ต้องรูดตัวม่านขึ้น จากรูปเป็นมู่ลี่ไม้บาสสีMagentaขณะเปิดใบรับชมวิวภายนอก

มู่ลี่ไม้สีMagenta ติดที่ตำแหน่งประตู