มู่ลี่ไม้บาสขนาด35มม. สีmagenta

มู่ลี่ไม้ติดบริเวณประตูห้องนอนปรับมุมองศาใบด้วยเชื่อก ไม้ที่ทางลูกค้าเลือกใช้เป็นไม้บาสขนาด35มม. สีmagenta

มู่ลี่ไม้บาสขนาด35มม. สีmagenta