มู่ลี่ไม้บาสติดตั้งที่ทางขึ้นบันไดชั้น2 6502

งานติดตั้งมู่ลี่ไม้ขนาดใบ35มม.ณ บ้างกลางเมือง s-sense ลาดพร้วา 84 บริเวณทางขึ้นบันไดชั้น2

มู่ลี่ไม้บาสติดตั้งที่ทางขึ้นบันไดชั้น2 6502