มู่ลี่ไม้บาสใบกว้าง 35มม. @บ้านกลางเมือง s-sense พระราม 9-ลาดพร้าว

ตัวอย่างงานมู่ลี่ไม้ที่ห้องหนังสือ หมู่บ้านกลางเมือง พระราม9-ลาดพร้าว การรอยใบของมู่ลี่ไม้ของทางร้านผ้าม่านไทยร้อยแบบด้ายคู่

มู่ลี่ไม้บาสใบกว้าง 35มม. @บ้านกลางเมือง s-sense พระราม 9-ลาดพร้าว