วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม2

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม2(จากทั้งหมด5เล่ม) ผิวหน้าของวอลล์เล่มนี้เคลือบด้วยไวนิลเช่นเดียวกับเล่ม1 แต่ในเล่ม2นี้เนื้อกระดาษจะมีผิวมันกว่าเล่ม1 เหมาะสำหรับท่านลูกค้า่ที่กำลังหาของตกแต่งร้านอาหารไทย หรือร้านสปา ผนังวัด ผนังโบสถ์ หรือ สถานที่ที่ต้องการแสดงออกถึงความเป็นไทย สามารถชมตัวอย่างจริงทั้ง5เล่มไ้ด้ที่หน้าร้าน สำหรับลูกค้าในต่างจังหวัดทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งให้ด้วยครับ

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ติดผนังลายไทยเล่ม2 (ตัวอย่างเพียงบางส่วน)

43-099 วอลเปเปอร์ลายไทย เทพพนมครีม
43-099

43-099-1 วอลเปเปอร์ลายไทย เทพพนมสีแสด
43-099-1

43-099-2 วอลเปเปอร์ลายไทย เทพพนมน้ำเงิน
43-099-2

43-099-3 วอลเปเปอร์ลายไทย เทพพนมแดง
43-099-3

43-104 วอลเปเปอร์ลายไทย ลายประจำยามครีม
43-104

43-104-1 วอลเปเปอร์ลายไทย ลายประจำยามสีแสด
43-104-1

43-104-2 วอลเปเปอร์ลายไทย ลายประจำยามน้ำเงิน
43-104-2

43-104-3 วอลเปเปอร์ลายไทย ลายประจำยามแดง
43-104-3

43-110 วอลเปเปอร์ลายไทย กนกเปลวครีม
43-110

43-110-1 วอลเปเปอร์ลายไทย กนกเปลวสีแสด
43-110-1

43-110-2 วอลเปเปอร์ลายไทย กนกเปลวน้ำเงิน
43-110-2

43-110-3 วอลเปเปอร์ลายไทย กนกเปลวแดง
43-110-3

43-111 วอลเปเปอร์ลายไทย พุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่ครีม
43-111

43-111-1 วอลเปเปอร์ลายไทย พุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่สีแสด
43-111-1

43-111-2 วอลเปเปอร์ลายไทย พุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่น้ำเงิน
43-111-2

43-111-3 วอลเปเปอร์ลายไทย พุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่แดง
43-111-3

43-119-22 วอลเปเปอร์ลายไทย ใบโพธิ์ครีม
43-119-22

 

43-119-23 วอลเปเปอร์ลายไทย ใบโพธิ์น้ำเงิน
43-119-23

43-119-14 วอลเปเปอร์ลายไทย ใบโพธิ์แดง
43-119-14