วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม2

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม2(จากทั้งหมด5เล่ม) ผิวหน้าของวอลล์เล่มนี้เคลือบด้วยไวนิลเช่นเดียวกับเล่ม1 แต่ในเล่ม2นี้เนื้อกระดาษจะมีผิวมันกว่าเล่ม1 เหมาะสำหรับท่านลูกค้า่ที่กำลังหาของตกแต่งร้านอาหารไทย หรือร้านสปา ผนังวัด ผนังโบสถ์ หรือ สถานที่ที่ต้องการแสดงออกถึงความเป็นไทย สามารถชมตัวอย่างจริงทั้ง5เล่มไ้ด้ที่หน้าร้าน สำหรับลูกค้าในต่างจังหวัดทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งให้ด้วยครับ

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ติดผนังลายไทยเล่ม2 (ตัวอย่างเพียงบางส่วน)

43-099 ตัวอย่างลายเทพพนมครีม
43-099

43-099-1 ตัวอย่างลายเทพพนมสีแสด
43-099-1

43-099-2 ตัวอย่างลายเทพพนมน้ำเงิน
43-099-2

43-099-3 ตัวอย่างลายเทพพนมแดง
43-099-3

43-104 ตัวอย่างลายประจำยามครีม
43-104

43-104-1 ตัวอย่างลายประจำยามสีแสด
43-104-1

43-104-2 ตัวอย่างลายประจำยามน้ำเงิน
43-104-2

43-104-3 ตัวอย่างลายประจำยามแดง
43-104-3

43-110 ตัวอย่างลายกนกเปลวครีม
43-110

43-110-1 ตัวอย่างลายกนกเปลวสีแสด
43-110-1

43-110-2 ตัวอย่างลายกนกเปลวน้ำเงิน
43-110-2

43-110-3 ตัวอย่างลายกนกเปลวแดง
43-110-3

43-111 ตัวอย่างลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่ครีม
43-111

43-111-1 ตัวอย่างลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่สีแสด
43-111-1

43-111-2 ตัวอย่างลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่น้ำเงิน
43-111-2

43-111-3 ตัวอย่างลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใหญ่แดง
43-111-3

43-119-22 ตัวอย่างลายใบโพธิ์ครีม
43-119-22

 

43-119-23 ตัวอย่างลายใบโพธิ์น้ำเงิน
43-119-23

43-119-14 ตัวอย่างลายใบโพธิ์แดง
43-119-14