วอลเปเปอร์ลายไทย

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม๔

ลายไทยสำหรับติดผนังตัวอย่างเล่มนี้เป็นเล่มที่4 ความโดดเด่นของเล่มนี้คือตัวลายพิมพ์ด้วยสีทองโดดเด่นและมีลายเส้นที่คมชัดเจนสวยงาม ผิวหน้าเคลือบด้วยไวนิลมีความมันและมีเทกเจอร์(texture)เป็นลายเส้นแนวตรงเล็กๆ เหมาะสำหรับหน้างานที่ต้องการเน้นความสวยหรูสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างเช่นบริเวณรับแขกหรือบริเวณทางเข้าร้าน วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม4นิยมใช้ตกแต่งร้านอาหารไทย หรือร้านสปา ผนังวัด ผนังโบสถ์ หรือ สถานที่ที่ต้องการแสดงออกถึงความเป็นไทย สามารถชมตัวอย่างจริงทั้ง7เล่มได้ที่หน้าร้าน

ทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งสำหรับลูกค้าในต่างจังหวัด

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม4 (ตัวอย่างเพียงบางส่วน)

AY39-8 ลายเทพพนมเล็กวอลเปเปอร์สีแดง
AY039-8

AY39-10 ลายเทพพนมเล็กวอลเปเปอร์สีทองพื้นสีดำ
AY039-10

AY39-11 ลายเทพพนมเล็กวอลเปเปอร์สีทองพื้นสีครีม
AY039-11

AY39-12 ลายเทพพนมเล็กวอลเปเปอร์สีทองพื้นสีเหลืองทอง
AY039-12

AY39-8 ลายไทยเทพพนมใหญ่สีแดง
AY099-8

AY39-10 ลายไทยเทพพนมใหญ่สีทองพื้นสีดำ
AY099-10

AY39-11 ลายไทยเทพพนมใหญ่สีทองพื้นสีครีม
AY099-11

AY39-12 ลายไทยเทพพนมใหญ่สีทองพื้นสีเหลืองทอง
AY099-12

AY39-8 ลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์วอลเปเปอร์ติดผนังสีทอง พื้นสีแดง
AY038-8

AY39-10 ลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์วอลเปเปอร์ติดผนังสีทอง พื้นสีดำ
AY038-10

AY39-11 ลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์วอลเปเปอร์ติดผนังสีทอง พื้นสีครีม
AY038-11

AY39-12 ลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์วอลเปเปอร์ติดผนังสีทอง พื้นสีเหลืองทอง
AY038-12

AY39-8 ลายไทยประจำยามสีทอง พื้นสีแดง
AY033-8

AY39-10 ลายไทยประจำยามสีทอง พื้นสีดำ
AY033-10

AY39-11 ลายไทยประจำยามสีทอง พื้นสีครีม
AY033-11

AY39-12 ลายไทยประจำยามสีทอง พื้นสีเหลืองทอง
AY033-12

AY39-8 ลายดอกพุดตานสีทอง พื้นสีแดง
AY101-8

AY39-10 ลายดอกพุดตานสีทอง พื้นสีดำ
AY101-10

AY39-11 ลายดอกพุดตานสีทอง พื้นสีครีม
AY101-11

AY39-12 ลายดอกพุดตานสีทอง พื้นสีเหลืองทอง
AY101-12

AY39-8 ลายไทยปิดทองสีแดง
AY061-8

AY39-10 ลายไทยปิดทองสีดำ
AY061-10

AY39-11 ลายไทยปิดทองสีครีม
AY061-11

AY39-12 ลายไทยปิดทองสีเหลือง
AY061-12

AY39-8 ลายใบโพธิ์สีทอง พื้นแดง
AY124-8

AY39 ลายเทพพนมเล็กวอลเปเปอร์สีทอง พื้นแดง
AY47-128

AY39 ลายใบโพธิ์เงินโพธิ์ทอง
AY125

AY39 ลายใบโพธิ์เงินโพธิ์ทอง
AY125