วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6

วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม6

ตัวอย่างลายไทยในเล่ม6นี้ มีจุดเด่นคือตัวลายเป็นสีทองอร่ามลักษณะนูนต่ำ มีลายเด่นๆให้เลือกได้แก่ ลายเทพพนม ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายประจำยาม ลายดอกพุดตาน เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการความสวยงามเป็นพิเศษ ผิวเคลือบด้วยไวนิล ลายเส้นชัดเจน ราคาจะสูงกว่าลายไทมเล่มอื่นๆ มีสีหลักๆอยู่5สีได้แก่ แดง น้ำเงิน ดำ ทอง ขาว

ทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งสำหรับลูกค้าในต่างจังหวัด

ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6 (ตัวอย่างเพียงบางส่วน)

RG039-08 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมพื้นแดง
RG039-08
เทพพนมสีทองพื้นสีแดง

RG038-08 วอลเปเปอร์ลายพุ่มข้าวบิณฑ์พื้นแดง
RG038-08
พุ่มข้าวบิณฑ์สีทองพื้นแดง

RG033-08 วอลเปเปอร์ลายประจำยามพื้นแดง
RG033-08
ประจำยามสีทองพื้นแดง

RG101-08 วอลเปเปอร์ลายดอกพุดตานพื้นแดง
RG101-08
ดอกพุดตานสีทองพื้นแดง


RG039-09 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมพื้นน้ำเงิน
RG039-09
เทพพนมสีทองพื้นสีน้ำเงิน

RG038-09 วอลเปเปอร์ลายพุ่มข้าวบิณฑ์พื้นน้ำเงิน
RG038-09
พุ่มข้าวบิณฑ์สีทองพื้นน้ำเงิน

RG033-09 วอลเปเปอร์ลายประจำยามพื้นน้ำเงิน
RG033-09
ประจำยามสีทองพื้นน้ำเงิน

RG101-09 วอลเปเปอร์ลายดอกพุดตานพื้นน้ำเงิน
RG101-09
ดอกพุดตานสีทองพื้นน้ำเงิน


RG039-10 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมพื้นดำ
RG039-10
เทพพนมสีทองพื้นดำ

RG038-10 วอลเปเปอร์ลายพุ่มข้าวบิณฑ์พื้นดำ
RG038-10
พุ่มข้าวบิณฑ์สีทองพื้นดำ

RG033-10 วอลเปเปอร์ลายประจำยามพื้นดำ
RG033-10
ประจำยามสีทองพื้นดำ

RG101-10 วอลเปเปอร์ลายดอกพุดตานพื้นดำ
RG101-10
ดอกพุดตานสีทองพื้นดำ


RG039-22 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมพื้นทอง
RG039-22
เทพพนมสีทองพื้นทอง

RG038-22 วอลเปเปอร์ลายพุ่มข้าวบิณฑ์พื้นทอง
RG038-22
พุ่มข้าวบิณฑ์สีทองพื้นทอง

RG033-22 วอลเปเปอร์ลายประจำยามพื้นทอง
RG033-22
ประจำยามสีทองพื้นทอง

RG101-22 วอลเปเปอร์ลายดอกพุดตานพื้นทอง
RG101-22
ดอกพุดตานสีทองพื้นทอง


RG039-02 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมพื้นขาว
RG039-02
เทพพนมสีทองพื้นขาว

RG038-02 วอลเปเปอร์ลายพุ่มข้าวบิณฑ์พื้นขาว
RG038-02
พุ่มข้าวบิณฑ์สีทองพื้นขาว

RG033-02 วอลเปเปอร์ลายประจำยามพื้นขาว
RG033-02
ประจำยามสีทองพื้นขาว

RG101-02 วอลเปเปอร์ลายดอกพุดตานพื้นขาว
RG101-02
ดอกพุดตานสีทองพื้นขาว

spec วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6
ขนาด กว้าง 0.53± เมตร ยาว 10 เมตร
น้ำหนัก ประมาณ 1-1.5kg.
การดูแลรักษา ผิวหน้าเคลือบด้วยไวนิลสามารถใช้ผ้าหมาดเช็ดทำความสะอาดได้